cansofi 24 Takipçi | 4 Takip

OSMANLI PADİŞAHLARI

2008-05-29 11:21:00

OSMANLI PADİŞAHLARI       Devamı

Cancağızım

2008-05-28 16:29:00

    Cancağızım…   Rûhun Rûhuma dosttur, Dost denilen ne hastır, Dostun hası Allah’tır, Rahmân’dan tesellâsın…   Sana seslenirken burun direkleri sızlamak, gözleri dolup, “yağız bir bulut”a dönmek ne güzel. Sana upuzun ve hayırlı bir ömür dilerken, seni, kendim için değil, sırf senin için sevmek ne güzel… Ve bu güzelliği, “uzaklığına tahammül dikeni” ile kanayarak yaşamak ne garip... Şu okuduğun; senin hakkın, benim borcumdur Cancağızım. Sebebi bizzat sen olduğun için, zaten, seninle yazılmıştır. O hâlde, “ben” yazmışım gibi okuma!.. Senden gaflet içinde kaldığım anlar için affet… Seni, lâyık olduğunca sevebilmem için bana yardım et. Herkes için bir başkasın. Zira Hak Teâlâ seni, bir şekilde karşısına çıktığın ve çıkacağın herkesin kaderinde, az ya da çok, sıradan ya da önemli “bir rol” oynamakla vazifelendirmiştir. Bu mânâda, diğer insanlardan bir farkın yok. Seni farklı yapan, benim için taşıdığın mânâdır. Binlerce insan tanırız; ama içlerinden sadece biri, belki bir kaçı “can” gibi gelir. Habîbine dahî insanlar arasından dost lûtfeden Rabbim, elbet bizden de bu güzelliği esirgemez. Hani, tesellî bâbından… Hani “şu gurbet daha çekilir hâle gelsin” için, lûtfeder. Başkalarının cancağızı nedir, nasıldır, onlar nasıl severler bilmem. Fakat işte, bana sorarsan, tek bir sözüne dahî îtiraz etmeksizin tâbî olmam demektir, seni sevmem. “Seviyorum” iddiasında olduğum hâlde, sana karşı söz söyleyen ve senin sözlerine “ama” ile başlayan alternatif cümlelerle mukabelede bulunan biri olursam, sevgim defoludur. Sen ne diyorsan odur. “Ama”sı, “fakat”ı, “neden”i, niçin”i yoktur, olamaz! Seni sevmem; emrine mutî olmam demektir. Hem sevmediğin ve istemediğin hâller içinde bulunmakta ısrar edip, hem de “seviyorum seni” dersem, hâlim, sun’... Devamı

ESMÂ-ÜL HÜSNÂ VE ANLAMLARI

2008-05-23 09:47:00

   Ebù Hureyre Radı’yallahu Anh naklediyor: “Rasùlullah Salla’llahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: -Allah’ın yüzden bir eksik, 99 ismi vardır. Her kim bunları ihsâ ederse Cennet’e girer... 1. Hu vallahulleziy lâ ilâhe illâ Hu, 2. Rahman, 3. Rahîym, 4. Melik, 5. Kuddûs, 6. Selâm, 7. Mü’min, 8. Müheymin, 9. Aziz, 10. Cebbâr, 11. Mütekebbir, 12. Hâlik, 13. Bâri, 14. Musavvir, 15. Ğaffar, 16. Kahhar, 17. Vahhab, 18. Rezzâk, 19. Fettah, 20. Alim, 21. Kaabız, 22. Bâsıt, 23. Hafıd, 24. Râfi, 25. Muizz, 26. Muzill, 27. Semi, 28. Basir, 29. Hakem, 30. Adl, 31. Lâtif, 32. Habir, 33. Halim, 34. Azim, 35. Gafûr, 36. Şekûr, 37. Âliyy, 38. Kebir, 39. Hafîz, 40. Mukit, 41. Hasib, 42. Celîl, 43. Kerîm, 44. Rakîb, 45. Mucîb, 46. Vasî, 47. Hakim, 48. Vedûd, 49. Macid, 50. Bâis, 51. Şehîd, 52. Hakk, 53. Vekîl, 54. Kaviyy, 55. Metin, 56. Veliy, 57. Hamid, 58. Muhsî, 59. Mubdî, 60. Muîd, 61. Muhyî, 62. Mumît, 63. Hayy, 64. Kayyum, 65. Vâcid, 66. Macîd, 67. Vâhidül Ahad, 68. Sâmed, 69. Kaadir, 70. Muktedir, 71. Mukaddim, 72. Muahhir, 73. Evvel, 74. Âhir, 75. Zâhir, 76. Bâtın, 77. Vâli, 78. Müteâli, 79. Berr, 80. Tevvab, 81. Muntakim, 82. Afuvv, 83. Raûf, 84. Mâlik-el mülk, 85. Zül Celâl-i vel ikrâm, 86. Muksıt, 87. Câmi, 88. Ğani, 89. Muğnî, 90. Mâni, 91. Dârr, 92. Nâfi, 93. Nûr, 94. Hâdi, 95. Bedî, 96. Bâki, 97. Vâris, 98. Reşîd, 99. Sabûr (celle celâluhü).   ANLAMLARI: 1-"Hüvallahü'l-lezi La ilahe illa Hu" "Allah"O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.2-"er-Rahman":Esirgeyici,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada)3-"el-Melik":Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.4-"er-Rahim":Bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (ahirette).5-"el-Kuddüs":Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.6-"es-Selam":Her çeşit afet ve kaderlerden emin olan.7-"el-Mü'min":Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunuortaya koyan,kullarına yaptığı v... Devamı

Sana Kalbimi Getirdim

2008-05-22 15:49:00

    Sana Kalbimi Getirdim Gecelerden sabahlara, Karanlıklardan güneşlere doğru açılan Yüreklerimizin perde aralıklarından süzülen, Nur katreleriyle geldim kapına! Ey rahmetiyle kalpleri evirip çeviren, Sana kalbimi getirdim. Ey kalpleri nuruyla sarıp okşayan! Onulmaz günah yaraları ile Kan revan kalbim avuçlarımda, Kapına geldim. "Selam olsun ömür seccadesini gönül dergahına serenlere" Diyebilmeyi ne çok isterdim, Biliyorum ne yüzüm var ,ne de hakkım. Öğrendim ki dua, aşığın maşuğuna bir haber salmasıdır; Bekleyiştir, iştiyakla, korkuyla, ümitle bekleyiştir. Önünde bütün ruhumla secde edebilseydim. VE O PİŞMANLIKLA AFFET BİZİ RABBİM DİYEBİLSEYDİM. GECENİN BU VAKTİN DE.     Alıntıdır..        ... Devamı

Dermanım Allah Yunus Emre

2008-05-23 16:30:00

      Dermanım Allah     Tenimden canım süzülür,iki gözlerim süzülür Dilim tetiği bozulur,Allah sana yalvaralım Salacımı götürdüler,Musallaya yatırdılar Görklü tekbir getirdiler,Allah sana yalvaralım Varıp mülketime düşüp,indirdiler beni şeşip Toprağım örterler eşip,Allah sana yalvaralım Topraklara düşürdüler,el toprağa üşürdüler Taşlar ile bastırdılar,Allah sana yalvaralım Kaldım bir karanlık yerde,ayrığı varmaz o yerde Sataştım bir acep derde,Allah sana yalvaralım   Yunus Emre Devamı