cansofi 24 Takipçi | 4 Takip

"Söz Vermek Borçtur"

2008-05-05 14:09:00

 

 

 

12. Söz vermek borçtur.

 

 

Bu mübarek hadis-i şerifinde Hz. Peygamber s.a.v. Efendimiz, bütün insanlık için bir güven ve huzur kapısı olabilecek bir prensibi son derece veciz şekilde ifade buyuruyor. Bu prensip de sözünün kişiyi yükümlü kılmasıdır. Buna göre verilen bir söz, mutlaka yerine getirilmesi gereken bir ödev, ödenmesi gereken bir borçtur.

 

Bu hadis-i şerif  sanki sözün artık değerinin kalmadığı, üç beş imzalı belgelerin bile kolayca göz ardı edilebildiği bugünün dünyasına bir hatırlatmadır. Mümin kişi yalan söylemez, sözünün eridir. Ya tutamayacağı sözü vermez, ya verdiği sözü tutar. Bu onun en temel ahlâkî özelliğidir. Bilir ki sözde bir hak vardır ve muhatabiyla helalleşmedikçe o hak boynunda asılı kalacaktır.

 

Çağımızın son derece önemli bir sosyal yarası olan “güven krizi”ni tedavi çabasında bu nebevi uyarı hatırlanmalı ve layık olduğu üzere baş tacı edilmelidir.

 

 

[Taberâni, el-Mu’cemul-Evsât, nr.3538; Deylemi Müsnedü’l- Firdevs, nr.4228; Ebû Nuaym, Târihu İsfehan, 2/270]

4146
0
0
Yorum Yaz